Velkommen til Rødkærsbro Frikirke. Vi er et kristent fællesskab som samles i Rødkærsbro ved Viborg i hjertet af Jylland.

Som kristne tror vi p���� Jesus Kristus som frelser og herre. Mens vi var fjender af Gud, døde Kristus for ugudelige, for at vi kunne få fred og fællesskab med Gud.  Derved er Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Hellig��nden.  Vi er en protestantisk kirke som ønsker at være i tråd med historisk kristendom med Guds Ord i centrum.

Vi tror på at bibelen er Guds Ord til mennesker, at vi fuldt ud kan stole på det, tro det, og leve efter det alene. For Gud, som har skabt alle mennesker, ved hvad der er bedst for os, og i sit Ord har han åbenbaret sin vilje til gavn for os og til hans ��re. Vi ønsker at følge Guds Ord.

Hovedpersonen i bibelen er Jesus Kristus, Guds søn og der er kun frelse ved tro på ham alene, ved hans sonende blod, som retfærdiggør skyldige syndere overfor Gud. Og der er kun frelse ved Gud Helligånds overbevisende og genf��dende gerning i ��ndeligt døde mennesker, som medfører omvendelse og tro og nyt liv. Sådan gør Gud Fader syndere til sine børn. Frelsen fra evig fortabelse er altså kun ved Guds nåde og hans gerning og kan ikke opnås på grund af noget hos mennesker, som altid kun kan modtage med tomme hænder i taksigelse, så Gud f������r al ��re.

Som frelste syndere er vi ikke fuldkomne, men vi samles om én der er: Jesus Kristus, han som er opstået fra de døde og lever i dag. Han har frelst os og givet sit liv til os. Vi elsker ham fordi han elskede os først. Jesus Kristus er vores fokus og samlingspunkt og vi ønsker at kende ham bedre hver dag, så vi kan formes efter hans billede og leve liv i k��rlighed til Gud og mennesker, i tilbedelse og ære til Gud.

Det er vigtigt for os at leve i erkendelse af at kristnes liv er forskellige. Vi opmuntrer hinanden til hver is����r at leve samvittighedsfuldt og være fuldt overbevist i sit liv over for Gud, og samtidigt at modtage hinanden og andre selvom vi skulle mene noget forskelligt på et sekundære punkt. På den måde er det muligt os for at følge bibelens l����re,  i praksis have fællesskab med alle kristne og hele tiden bevare fokus på det centrale som er nåden i Kristus.

Vi ønsker, som de tidligste kristne, at vi som en del af Kristi kirke på jorden må holde fast i hans apostles lære og derfor er vores møder også centrerede om undervisning i og forkyndelse af Guds Ord. I gudstjenesten samles vi, for at tilbede Gud, i sang og bøn og læsning af Guds Ord. Vi fejrer jævnligt Herrens måltid (nadver), et mindemåltid som peger på Jesu gerning for os, som er givet til kirken indtil han kommer igen. Vi samles hver i hjemmene og har også andre aktiviteter, så som besøg hos andre menigheder og evangelisation.

Alle er velkomne til at komme til gudstjeneste eller kontakte os for information.

Mvh. Rødkærsbro Frikirke